Rekisteriseloste

 Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 Laatimispäivä 30.09.2011

 1. Rekisterinpitäjä
 Ullanlinnan Arnax Oy, markkinointinimi Seinäruusu
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
 Kimmo Jaakola
 info( at )seinaruusu.fi
 040-554 9894
 3. Rekisterin nimi
 Ullanlinnan Arnax Oy: verkkokaupan käyttäjärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 Ullanlinnan Arnax Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
 Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
 - nimi
 - osoite
 - puhelin
 - sähköposti.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 Rekisterinpitäjä rekisteröi Ullanlinnan Arnax Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 Ullanlinnan Arnax Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
 11. Tiedon korjaaminen
 Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.